Vissza

Elállási nyilatkozat

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Név: 2019 URBANLEGEND BIKE KFT Székhely: 6723 Szeged Rózsa utca 6. szám

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:……………………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:………………………………………………………….

A fogyasztó(k) neve:………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe:………………………………………………………………………………….

 

Kelt:……………………………………… A fogyasztó(k) aláírása: ………………………………

 

2017. Február 28.